Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap is het toverwoord lijkt het wel. Veel managers, leidinggevenden of ondernemers die ik spreek raken energie kwijt omdat hun medewerkers geen verantwoordelijkheid tonen. Ze doen gewoon hun werk, maar zetten niet een tandje bij om een verschil te maken. En als het misgaat nemen ze niet de verantwoordelijkheid, maar wijzen ze vaak naar de omstandigheden.

“Ontfermen” over een beoogd resultaat

Eigenaarschap zie je als mensen zich “ontfermen” over een beoogd resultaat. Het is van hun, ze zijn er persoonlijk mee verbonden. Noem het eventueel ondernemerschap. Hoe dan ook, eigenaarschap is natuurlijk fantastisch. Zeker vanuit het perspectief van de werkgever. Als iedereen zich maximaal eigenaar voelt dan maak je optimaal gebruik van alle aanwezige potentiële denk en doe-kracht. Ik snap heel goed dat iedereen dat graag wil. Maar hoe creëer je eigenaarschap?

Vertrouwen en Vakmanschap

Eigenaarschap bloeit op een voedingsbodem van vertrouwen en vakmanschap. Dus als je eigenaarschap wilt creëren dan is het goed om te kijken naar deze twee aspecten.

Vakmanschap wil zeggen dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Vaak schort daar nogal eens wat aan. Ik zie nogal eens gebeuren dat leidinggevenden niet ‘blij’ zijn met al hun medewerkers. Vaak omdat mensen niet helemaal optimaal presteren. Maar wat doe je daaraan? Helaas wordt er nogal eens wat om niet-functionerende medewerkers heen georganiseerd. Omdat het lastig is het moeilijke gesprek aan te gaan of omdat er geen mogelijkheden lijken te zijn om oplossingen te zoeken als de wens is om afscheid te nemen.

Hoe creëer je eigenaarschap?

Maar stel dat je het idee hebt dat mensen in potentie het werk wel aan moeten kunnen. Hoe wakker je dan eigenaarschap aan? Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich maximaal verantwoordelijk voelen en dingen niet mis laten gaan op zo’n manier dat je brandjes moet blussen en de schade moet herstellen?

“De roep om eigenaarschap ontstaat vaak vanuit frustratie”

Dat begint met vertrouwen. En dat is direct het meest lastige stuk. Want de roep om eigenaarschap ontstaat vaak vanuit frustratie.

Waarom denken ze zelf niet wat beter na? Waarom moet ik altijd weer het puin ruimen Waarom komen ze niet langs voordat het misgaat? Waarom blijft dat werk liggen? Waarom komen de klanten bij mij om te klagen? Zie je wel…. Ik kan het maar beter zelf doen!

Als frustratie ten grondslag ligt aan de roep om eigenaarschap dan is er geen goede voedingsbodem. Het ontbreekt dan namelijk aan vertrouwen.

Leren loslaten in vertrouwen

Mensen ontfermen zich ergens over als ze zelf vinden dat datgene wat ze doen heel erg belangrijk is en dat er iemand is die al dan niet expliciet zegt: dit is van jou, zorg er alstublieft goed voor. Maar als je als leidinggevende niet helemaal het vertrouwen hebt dat het wel goed komt, dan “voelt” die ander dat. Dat klinkt misschien wat soft, maar als iemand jou iets toevertrouwt, maar vervolgens iedere dag even vraagt of je al vorderingen hebt gemaakt, dan is het toch niet helemaal van jou. Je zult dus als leidinggevende moeten leren loslaten in vertrouwen. Dat betekent dat je moet incalculeren dat het misschien fout gaat of iets anders dan als jij het zelf had gedaan.

Nog even over dat ‘belangrijk’ vinden……

Als je met elkaar in een goede dialoog weet uit te zoeken wat de collectieve “bedoeling” is van het team of de organisatie. Dan krijgt iedere klus die gedaan moet worden betekenis omdat men weet wat dat bijdraagt aan het collectieve belang.

“Vertrouwen en vakmanschap is de voedingsbodem voor Eigenaarschap”

Tot slot de beste tip die ik je kan geven als je stappen wilt zetten:
Als je wilt dat een van je medewerkers meer eigenaarschap toont, kijk dan eens op welke aspecten hij dat al wél doet. Ongetwijfeld zijn er bepaalde werkzaamheden waar hij de volle verantwoordelijkheid toont. Ga dan eens na, wat jíj doet of juist nalaat m.b.t. dit onderdeel van zijn werk. Daar ligt ongetwijfeld de sleutel tot de volgende stap.

Bij LeF realiseren wij Persoonlijk Leiderschap op alle niveaus in de organisatie om zo succesvolle organisaties te realiseren. Weten hoe we dat doen en wat we voor u kunnen betekenen?

www.lefrealiseert.nl