Waarom zegt niemand er wat van?! – aanspreken op de werkvloer

Als we iemand moeten aanspreken op zijn gedrag, spannen we het liefst onze leidinggevende voor dat karretje (‘vind je ook niet dat Karin nou eens moet stoppen met …’), blijven we graag over de inhoud praten (‘Maar Klaas, dan hebben we dus nog steeds een probleem in de keten’) of verpakken we de lastige boodschap in een grapje (‘Gelukkig hebben wij onze eigen Trump, haha …’). Allemaal manieren om iemand niet direct te hoeven confronteren. Terwijl tachtig procent van de teams niet goed functioneert door een gebrek aan onderling aanspreken. Hoe komt het toch dat we onze mond vol hebben van aanspreken, maar het vrijwel niet doen? En vooral hoe lossen we het op? De afgelopen drie jaar deed ik daar onderzoek naar en ik schreef er een boek over. Ter ere van de lancering deel ik in twee artikelen mijn conclusies en een aantal tips met je.

Aanspreken is ‘hot’ Lees meer

Graag vertellen wij u verhalen uit onze dagelijkse praktijk.

Het waterhoofdmodel

Kent u het beroemde managementmodel ‘het waterhoofd’? Niet?

Een niet nader te noemen net benoemde directeur van een organisatie had het helemaal naar zijn zin. Leidinggeven aan een leuke groep betrokken medewerkers met hart voor de business waarvoor zij werkten. Hij beschikte niet over een managementopleiding maar door jarenlang hard werken en wat vakgerichte workshops had hij een aantal wijsheden opgedaan om deze met alle liefde toe te passen in de praktijk. Eén daarvan was dat het benutten van talenten van medewerkers grote effecten heeft op organisatie- en teamresultaten. Hij ging gretig aan de slag en inventariseerde eenieders wensen. Een andere wijsheid, uit diezelfde workshop die hij direct kon combineren, was de filosofie dat je een team moet vormen en niet alles alleen kunt. Genoeg materiaal en kennis dus om hier mee aan de slag te gaan. Medewerkers gaven in de gesprekken aan dat ze meer konden dan tot nu toe door voorgangers gezien en gedaan. Managementvaardigheden, coördinerende taken, ICT, geven van advies, mentorschap, coachen van nieuwe medewerkers, alles kon en …… wat een talenten allemaal. Lees meer

“Jij bent precies je vader …”

“Ik lijk sprekend op m’n vader, niet alleen qua uiterlijk, ik heb ook z’n streken. Hij was ’n zwart/wit-denker. Voor hem was het alles of niets. Als hij op stap ging dronk hij óf helemaal niet, óf hij ging tot het gaatje. Er was geen tussenweg.”
Als iemand nu tegen me zegt dat ik weer eens tot het uiterste ben gegaan, dan zeg ik gewoon dat dat in de genen zit, dat ik precies m’n vader ben. Klaar.

Lees meer

“Overdrijf niet zo!”

Als we iets zintuiglijk waarnemen, gaan we als eerste daar iets over “denken”.
De functie “Denken” activeert vervolgens de functie “Voelen”.
Een gedachte zet altijd een gevoel in beweging. Het gedrag dat je vervolgens vertoont is dan weer een gevolg hiervan.
Dus stel: je wil een drukke straat oversteken, dan zal je denkgebied concluderen dat je goed uit zal moeten kijken en zal o.a. het gevoel “onveiligheid” activeren. Je gaat dan pas oversteken als het veilig is.

 

Lees meer

Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap is het toverwoord lijkt het wel. Veel managers, leidinggevenden of ondernemers die ik spreek raken energie kwijt omdat hun medewerkers geen verantwoordelijkheid tonen. Ze doen gewoon hun werk, maar zetten niet een tandje bij om een verschil te maken. En als het misgaat nemen ze niet de verantwoordelijkheid, maar wijzen ze vaak naar de omstandigheden. Lees meer

Stilstaan is vooruitgang lijkt paradoxaal, immers we hebben geleerd dat stilstand achteruitgang is.
Maar ik wil je er graag anders naar laten kijken.

Velen van ons leiden een druk en onrustig leven. We draven maar door en vinden dat we vooral veel MOETEN.
In dat systeem hebben we geen tijd om ruimte te nemen voor ons zelf. Dit kan in veel gevallen leiden tot onbalans.

Als je ruimte neemt voor jezelf kun je ook vragen stellen aan jezelf (of aan de ander). Als je holt kun je geen vragen stellen en kunnen er geen vragen aan je gesteld worden en kun je ook geen antwoorden geven.
Hiervoor moet je gaan STILSTAAN.

Als je stil staat kun je vragen stellen en aldus inzicht krijgen over je acties / gedachten / gevoel. Alleen dan kun je bewust worden van wat werkelijk is.
Door dit bewustzijn ga je een andere beweging maken. Dan ligt de weg open om te komen tot balans. En dan kom je in een systeem van WILLEN.

Daarom vind ik:

“STILSTAAN IS VOORUITGANG”

Bij LeF realiseren wij Persoonlijk Leiderschap op alle niveaus in de organisatie om zo succesvolle organisaties te realiseren. Weten hoe we dat doen en wat we voor u kunnen betekenen?

www.lefrealiseert.nl

 

Hands on mentaliteit

Als manager of directeur dien je tussen je medewerkers te staan, je moet weten wat er speelt en durven aan te pakken. Met deze motivatie werkte een directeur al jaren en jaren keihard. Lees meer

Heb jij vroeger geleerd dat de mening van de ander heel belangrijk is en dat je vooral geen ruzie moet maken?

Was het opvoedingsmotto van je ouders: “Ben jij maar de verstandigste!!”?? “Jij kunt ervoor zorgen dat het goed komt.”

Denk jij nu dat als je ruzie hebt, het aan jou ligt??
Ben jij dus iemand die nooit ruzie heeft en met iedereen meewaait? Geef jij altijd de ander gelijk, en maakt de ander steeds belangrijker dan jezelf? Lees meer

Als alles vastzit, kun je altijd van gedachten veranderen.

Macht is een relatie

‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’, zo luidt artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Over macht is veel geschreven en gefilosofeerd. Waarom zou je iemand anders mogen dwingen te doen wat jij wilt, omdat je meer lichamelijke kracht, geld of kennis – of kennissen – hebt dan die ander? Het is een euvel waar onder andere vrouwen al eeuwenlang onder lijden. Maar los je dat op door als vrouw de macht te grijpen? In feite gebruik je dan de wapens van de ander, om hetzelfde te bereiken. De rollen zijn dan omgekeerd, maar de ongelijkwaardigheid blijft bestaan. Zoals Einstein zei: een probleem los je niet op binnen het denkkader waarin het is ontstaan. Lees meer

Ik maak van schapen mensen!! Hoezo? Ben ik een schaap dan? Het antwoord is in veel gevallen: JA! Lees meer