Als alles vastzit, kun je altijd van gedachten veranderen.

Macht is een relatie

‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’, zo luidt artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Over macht is veel geschreven en gefilosofeerd. Waarom zou je iemand anders mogen dwingen te doen wat jij wilt, omdat je meer lichamelijke kracht, geld of kennis – of kennissen – hebt dan die ander? Het is een euvel waar onder andere vrouwen al eeuwenlang onder lijden. Maar los je dat op door als vrouw de macht te grijpen? In feite gebruik je dan de wapens van de ander, om hetzelfde te bereiken. De rollen zijn dan omgekeerd, maar de ongelijkwaardigheid blijft bestaan. Zoals Einstein zei: een probleem los je niet op binnen het denkkader waarin het is ontstaan.
Het addertje onder het gras is de vanzelfsprekendheid waarmee we allemaal aannemen dat macht bestaat en dat er mensen zijn die macht kunnen en mogen uitoefenen. Alsof macht een vaststaand feit is, waaraan je niets kunt veranderen. Kun je daar ook anders over denken? Stel jezelf eens de volgende vragen:

  • Wie mag er macht over jou uitoefenen en wanneer en waarom? Iemand die veel groter is en je pijn kan doen? Of iemand die veel slimmer is en/of veel meer weet dan jij? Of simpelweg degene die jouw salaris betaalt en je kan ontslaan? Of …?
  • Bedenk eens tot welke grens je die macht zou accepteren. Hoeveel klappen mag iemand je geven, tot je jezelf verdedigt? Hoeveel meer kennis mag die ander over je uitstorten, voor je je eigen kennis ertegenover zet? Zou je altijd voor een bedrijf willen werken, omdat je daar nu eenmaal geld verdient om te kunnen leven? Hoe lang wil je blijven werken onder de dreiging van ontslag? Of …?

Door op deze manier na te denken over macht houd je zelf de regie in handen. Jij bepaalt immers wie, wanneer en waarom macht over jou mag uitoefenen en welke grenzen je daarbij stelt. Hoe machtig is die ander dan eigenlijk?

2 antwoorden

Reacties zijn gesloten.