“Overdrijf niet zo!”

Als we iets zintuiglijk waarnemen, gaan we als eerste daar iets over “denken”.
De functie “Denken” activeert vervolgens de functie “Voelen”.
Een gedachte zet altijd een gevoel in beweging. Het gedrag dat je vervolgens vertoont is dan weer een gevolg hiervan.
Dus stel: je wil een drukke straat oversteken, dan zal je denkgebied concluderen dat je goed uit zal moeten kijken en zal o.a. het gevoel “onveiligheid” activeren. Je gaat dan pas oversteken als het veilig is.

 

Sommige mensen hebben echter last van belemmerende denkpatronen.
Een van deze denkpatronen is dat mensen denken in overdrijving.
Zij gebruiken vaak termen als rampzalig, verschrikkelijk, afschuwelijk, onoverkomelijk etc. Vaak wordt ook nog door intonatie en gebaar kracht bijgezet aan genoemde termen.
Ze denken dit over gebeurtenissen die deze kwalificatie totaal niet verdienen.

Ik heb een collega gehad die het “verschrikkelijk” vond als hij weer eens in de file had gestaan.
Het is natuurlijk niet fijn om in de file te staan, maar bij “verschrikkelijk” komen bij mij andere zaken boven drijven. Bijvoorbeeld de ramp met MH17, dát is verschrikkelijk.
Aangezien ik dezelfde route had als mijn collega wist ik dat het eigenlijk best wel meeviel met die file. Veel meer dan 5 minuten vertraging was het nooit.

Als je weet dat een gedachte dus een gevoel in beweging zet, dan kun je je voorstellen hoe mijn collega zich voelde.
Als je in gedachten iets als verschrikkelijk kwalificeert gaat je gevoel hiermee verder. Het gedrag is dan ook navenant. Het duurde altijd wel ’n tijdje alvorens hij weer “normaal” aanspreekbaar was.

“Verschrikkelijk” of “niet zo leuk” dat scheelt wel even.
Dus mensen die veel en vaak overdrijven verspillen meer en onnodige energie omdat hun gevoel niet past bij de realiteit. En waarschijnlijk zijn ze zich hiervan niet bewust.

Bij LeF realiseren wij Persoonlijk Leiderschap op alle niveaus in de organisatie om zo succesvolle organisaties te realiseren. Weten hoe we dat doen en wat we voor u kunnen betekenen?

www.lefrealiseert.nl