Stilstaan is vooruitgang lijkt paradoxaal, immers we hebben geleerd dat stilstand achteruitgang is.
Maar ik wil je er graag anders naar laten kijken.

Velen van ons leiden een druk en onrustig leven. We draven maar door en vinden dat we vooral veel MOETEN.
In dat systeem hebben we geen tijd om ruimte te nemen voor ons zelf. Dit kan in veel gevallen leiden tot onbalans.

Als je ruimte neemt voor jezelf kun je ook vragen stellen aan jezelf (of aan de ander). Als je holt kun je geen vragen stellen en kunnen er geen vragen aan je gesteld worden en kun je ook geen antwoorden geven.
Hiervoor moet je gaan STILSTAAN.

Als je stil staat kun je vragen stellen en aldus inzicht krijgen over je acties / gedachten / gevoel. Alleen dan kun je bewust worden van wat werkelijk is.
Door dit bewustzijn ga je een andere beweging maken. Dan ligt de weg open om te komen tot balans. En dan kom je in een systeem van WILLEN.

Daarom vind ik:

“STILSTAAN IS VOORUITGANG”

Bij LeF realiseren wij Persoonlijk Leiderschap op alle niveaus in de organisatie om zo succesvolle organisaties te realiseren. Weten hoe we dat doen en wat we voor u kunnen betekenen?

www.lefrealiseert.nl