Graag vertellen wij u verhalen uit onze dagelijkse praktijk.

Het waterhoofdmodel

Kent u het beroemde managementmodel ‘het waterhoofd’? Niet?

Een niet nader te noemen net benoemde directeur van een organisatie had het helemaal naar zijn zin. Leidinggeven aan een leuke groep betrokken medewerkers met hart voor de business waarvoor zij werkten. Hij beschikte niet over een managementopleiding maar door jarenlang hard werken en wat vakgerichte workshops had hij een aantal wijsheden opgedaan om deze met alle liefde toe te passen in de praktijk. Eén daarvan was dat het benutten van talenten van medewerkers grote effecten heeft op organisatie- en teamresultaten. Hij ging gretig aan de slag en inventariseerde eenieders wensen. Een andere wijsheid, uit diezelfde workshop die hij direct kon combineren, was de filosofie dat je een team moet vormen en niet alles alleen kunt. Genoeg materiaal en kennis dus om hier mee aan de slag te gaan. Medewerkers gaven in de gesprekken aan dat ze meer konden dan tot nu toe door voorgangers gezien en gedaan. Managementvaardigheden, coördinerende taken, ICT, geven van advies, mentorschap, coachen van nieuwe medewerkers, alles kon en …… wat een talenten allemaal.

Van een team met voornamelijk gelijkwaardige functies in zowel taak als inhoud gaf het merendeel aan de eigenlijke functie niet meer uitdagend genoeg te vinden maar met de genoemde talenten aan de slag te willen gaan. Echter de directeur had persoonlijk ook wel een aantal wensen. Niet iedereen was even spontaan, aardig of dacht over een aantal zaken hetzelfde. Zo zag hij heel duidelijk wie goed was in zijn vak en wie minder. Eigenlijk voorafgaand aan de inventarisatie wist hij dat al, aldus de directeur. Maar geleid door de ‘kennis’ over talentmanagement en het enthousiasme van de medewerkers gaf hem de nodige energie en bevestiging. Met alle informatie kon de directeur nu een sterk team formeren. Hij verzamelde deze sterke mensen om zich heen, althans die personen waarvan hij zeker wist dat die goed waren in hun vak, hetzelfde dachten, hem positieve feedback gaven en constructief waren. De meer kritische medewerkers misten, volgens hem, belangrijke talenten en waren dus ook niet (meer) betrokken bij deze vernieuwingsslag. Het nieuwe managementteam was geboren. Tijd en energie werd gestoken in samenwerking van het MT, vergaderen en overleggen. De uren van de feitelijke formatie werden fors overschreden en opgevangen door extra inzet van overige collegae en stagiaires. Naast het MT werden ook mensen vrij geroosterd om met hun wensen aan de slag te gaan. Diverse specialistische taken werden tot ‘echte’ functies gemaakt. Het was hierdoor nauwelijks nog mogelijk de eigen functies naar behoren in te vullen want de staffuncties waren immers waar de talenten, energie en wensen van medewerkers naar uit gingen. Resultaat was een ruim opgezet MT en diverse andere staffuncties.  Maar het was fantastisch zo vertelde de directeur. Iedereen was gelukkig, interne promoties werden gemaakt, taken werden herverdeeld, veel overleg en afstemming was nodig. De overgebleven medewerkers in de oorspronkelijke functie waren ver in de minderheid en deze functies werden niet meer als belangrijk gezien. De druk op deze functies (tijd en inhoud) werd enorm en aan de eigenlijke corebusiness ging men voorbij. Dat was nu van ondergeschikt belang. Medewerkers benutten immers hun talenten optimaal en er ontstond een nieuwe teamgeest.

Totdat …… na een zeer drukke, enerverende en chaotische periode de doelstellingen van de organisatie in gevaar kwamen. De resultaten bleven achter, de productie nam af, het verzuim bleef stijgen, er was geen grip meer op kosten en de sfeer eigenlijk helemaal niet verbeterd was. Er kon niet meer worden voldaan aan de eisen die de klanten stelden.

De directeur werd uiteindelijk voor zijn bewezen diensten bedankt en benoemd als directeur bij een ander onderdeel binnen dezelfde organisatie om dit managementmodel ook hier te gaan toepassen. Een externe interim-directeur ging ook daar weer heel enthousiast en met plezier aan de slag om over het uurtarief geen uitspraken te doen.

Bij LeF realiseren wij Persoonlijk Leiderschap op alle niveaus in de organisatie om zo succesvolle organisaties te realiseren. Weten hoe we dat doen en wat we voor u kunnen betekenen?

www.lefrealiseert.nl