Hands on mentaliteit

Als manager of directeur dien je tussen je medewerkers te staan, je moet weten wat er speelt en durven aan te pakken. Met deze motivatie werkte een directeur al jaren en jaren keihard. Het team vond het fantastisch, een laagdrempelige manager, één van ons werd gezegd. Door deze situatie verwachtte het team nogal wat van betreffende directeur. Hij pakte immers alles enthousiast op en verwachtte dit ook van zijn team. Daar dacht het team iets anders over maar complimenteerde hem voor zijn aanpak en het harde werken. Op het moment dat er problemen waren, de druk werd erg groot op de afdeling, resultaten bleven achter en de manager onder vuur kwam te liggen, toonden alle teamleden zich dan ook meelevend en keken vol verwachting toe hoe de directeur dit allemaal ging oplossen. De welbekende kraan stond open en het water bleef maar stromen. De sfeer was binnen de organisatie goed te noemen, medewerkers kenden elkaar naar eigen zeggen privé en zakelijk erg goed. De meest kritische teamleden vroegen regelmatig aan de directeur of hij het nog wel aankon. Hij liet zich niet kennen en zette een tandje bij en werkte nog harder om de chaos en onrust aan te pakken. De directeur ging voortvarend aan de slag met het bekende ‘dweilen’, hands on dus. Dus zelf niets te verwijten toch? Aanpakken. Het team moedigde hem aan, hij dweilde fantastisch riep het team in koor, staken een helpende hand toe in de vorm van tips, of teamleden haalden een droge dweil en kwamen regelmatig naar zijn verrichtingen kijken. Echt een prachtig team, aldus de directeur! Toen hij uiteindelijk zo vermoeid was van het dweilen, de problemen alleen nog maar groter waren geworden en niet meer in staat was dit op te lossen verliet hij het ‘toneel’. Op het moment waarop wij in gesprek gingen gaf de directeur aan er alles aan gedaan te hebben om het op te lossen en vond dat het aan zijn (poets)kwaliteiten niet had gelegen.

Een nieuwe (dure) interim-directeur kwam en ………. draaide de kraan dicht. Het team kreeg de opdracht samen te dweilen, op te ruimen en ……. ging daarna gewoon aan het werk.

Bij LeF realiseren wij Persoonlijk Leiderschap op alle niveaus in de organisatie om zo succesvolle organisaties te realiseren. Weten hoe we dat doen en wat we voor u kunnen betekenen?

www.lefrealiseert.nl